Seviye Ölçüm Cihazları

Kireç Çözelti Tanklarında Seviye Ölçümü


Kireç, asidik karakterdeki atıksuların pH'ının yükseltilmesinde kullanılır. Uygun pH çalışma aralığı sağlanamaması flok oluşumu ve çökeltmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı önemli bir arıtma kimyasalıdır.

Polielektrolit ve Koagulant tatbiki sonucu çökeltmenin meydana gelmemesi durumunda düşünülecek durumlardan biri de alkalinite eksikliğidir. Alkaliniteyi artırmak için Sanayi Kireci yaygın olarak kullanılır. Toz haldeki sanayi kireci kireç tankı içerisinde sulandırılarak hızlı-yavaş karıştırma ünitesine dozlanır. Tank boylarının 5m altında olması ve sıvı karışımlar olması sebebiyle MICROPULS 55 radar seviye sensörleri kullanılabilir. 

MICROPULS 55 özellikle agresif sıvıların ölçümü için ideal bir sensördür. Elektronik yükselticisi özellikle zor ölçüm şartları için yapılandırılmıştır. Bu sayede MICROPULS 55 özellikle zorlu sıvılarda, asit, kostik gibi agresif maddelerde, her türlü kimyasal karışımlarda ve benzeri tüm sıvılarda 30m’ye kadar ölçüm yapabilen en kullanışlı sensörlerden biridir. Tank içinde kapladığı küçük alan, küçük ölü ölçüm bölgesi ve montaj kolaylığı sayesinde küçük tanklarda özellikle tercih edilmektedir.

Avantajları

- Türkçe menü
- Kolay montaj
- Yüksek hassasiyet
- Bakım gerektirmeyen yapı
- Toz, basınç, sıcaklık ve gaz oluşumlarından etkilenmez

 

 

İlgili Ürünler